Pobočka Košice

Kukučínova 7
040 01 Košice
Ing. Varcholová Eva +421905261903,
Ing. Zuščák Jozef +421908981204, jozef.zuscak@fcservices.sk