O nás

Sme tím profesionálov z rôznych kútov Slovenska, ktorý už dlhé roky pôsobí v oblasti finančného sprostredkovania. Naše odborné vedomosti, skúsenosti a zodpovedný prístup nám prinášajú dobré meno na trhu a spokojných klientov, čo je pre nás alfou a omegou.

Kvalitný klientský servis, to je PROFIServis Group.

Spolupracujeme s najväčšími: Allianz SP, MetLife, Kooperativa, Aegon, Komunálna poisťovňa, Uniqa, Generali, Axa, Union, NN, ČSOB, SLSP, VUB Banka, UniCredit , EIC, Conseq, Pioneer a mnohými ďalšími.

Spoločnosť PROFIServis Group s.r.o. vykonáva finančné sprostredkovanie ako podriadený finančný agent na základe zmluvy so samostatným finančným agentom, ktorým je spoločnosť FinCo Services, a.s., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 848 979.
FinCo Services, a.s. je zapísaná v zozname samostatných finančných agentov vedenom NBS pod registračným číslom 4030