Produkty a partneri

Vďaka dobrému menu vieme klientom ponúknuť nami zazmluvnené široké portfólio bánk, poisťovní, investičných spoločností, dôchodkových správcovských spoločností a stavebných sporiteľní na trhu.

Spolupracujeme s najväčšími: Allianz SP, MetLife, Kooperativa, Komunálna poisťovňa, Uniqa, Generali, Union, NN, ČSOB, SLSP, VUB Banka, UniCredit , EIC, Conseq a mnohými ďalšími.

Poisťovne

 • Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
 • Amundi
 • ČSOB poisťovňa, a.s.
 • Generali Poisťovňa, a.s.
 • Groupama Garancia poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • ING Životná poisťovňa, a.s.
 • Komunálna poistovňa, a.s. Vienna Insurance Group
 • Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
 • MetLife Amslico poisťovňa, a.s.
 • NOVIS Poisťovňa, a.s.
 • Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovňa z iného členského štátu
 • Union poisťovňa, a.s.
 • Uniqa poisťovňa, a.s.
 • Wüstenrot poisťovňa, a.s.
 • YOUPLUS Životná poisťovňa

Bankové a iné úverové spoločnosti

 • BRE Bank SA, pobočka zahraničnej banky mBank v Slovenskej republike
 • Československá obchodná banka, a.s.
 • ČSOB leasing, a.s.
 • Diners club CS, s.r.o.
 • J&T Banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
 • Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike
 • Oberbank leasing, s.r.o.
 • Prima banka Slovensko, a.s.
 • Privatbanka, a.s.
 • Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • Tatra banka, a.s.
 • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 • VÚB banka, a.s.

Stavebné sporiteľne

 • ČSOB stavebná sporiteľňa, a s.
 • Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
 • Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

Správcovské spoločnosti a o.c.p.

 • Across Wealth Management, o.c.p., a.s.
 • AXA investiční společnost, a.s.
 • BRE Bank SA, pobočka zahraničnej banky mBank v Slovenskej republike
 • Conseq Investment Management, a.s.
 • CYRRUS, a.s.
 • ČP Invest investiční společnost, a.s. organizačná zložka so sídlom organizačnej zložky
 • European Investment Centre, o.c.p., a.s.
 • IAD Investments, správ. spol., a.s.
 • Amundi Asset Management

Doplnkové dôchodkové sporiteľne

 • AXA d.d.s., a.s.
 • Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.
 • ING Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.
 • Stabilita, d.d.s., a.s.

Správcovské dôchodkové spoločnosti

 • Allianz- Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 • AXA d.s.s., a.s.
 • ING Dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 • VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Investície do zlata

 • IBIS
 • Finod